Huize Jan De Wachter

HOME

Welkom op de website van vzw Huize Jan De Wachter.

 

Via deze website proberen wij u kennis te laten maken met onze dienst. Ons Initiatief Beschut Wonen, opgericht in 1993, biedt psychosociale hulp aan mensen die, omwille van psychiatrische en/of psychosociale problemen, (tijdelijk) niet in staat zijn een volledig zelfstandig leven te leide...

ERKENNING

Vzw Huize Jan De Wachter is in 1993 opgericht en genoemd naar de psycholoog die aan de wieg stond van het project beschut wonen.  Het is een kleinschalig initiatief met een erkenning voor 20 plaatsen, verdeeld over 2 gemeenschapshuizen en het individueel beschut wonen.

Vzw Huize Jan De Wachter heeft een gemeenschapshuis te Laken, waar plaats is voor 7 bewoners en een gemeensc...

DOEL (GROEP)

Het doel van beschut wonen bestaat erin een geschikte woonvorm aan te bieden aan personen, die omwille van psychiatrische en/of psychosociale problemen, (tijdelijk) niet in staat zijn een volledig zelfstandig leven te leiden.

Dit trachten we te bereiken door gespecialiseerde hulp aan te bieden aan de bewoners, zodat ze zich kunnen reïntegreren in de maatschappij en zodat ze ko...

WERKING

 

Huize Jan De Wachter kiest ervoor om zowel individueel, in groep, met de familie, als met externe hulpverleners te werken. Tevens is er 24 op 24 uur permanentie voorzien.

 
Individuele gesprekken

Minimaal één maal per week is er een individueel gesprek tussen de referentbegeleider en zijn bewoners. Hierin wordt nagega...

OPNAMEPROCEDURE

Kandidaat-bewoners kunnen zich, hetzij persoonlijk, hetzij via hun doorverwijzer, aanmelden bij de verantwoordelijken voor de intake, Lieven De Schepper, Evelien Van Vlasselaer of Jasmien Symons op het nummer: 02 /880 06 10.

Tijdens de aanmeling worden de eerste gegevens genoteerd en wordt een psychiatrisch verslag gevraagd.  Zodra dit verslag ontvangen is wo...

VRIJE PLAATSEN

Op dit moment zijn er
2
plaats vrij voor het individueel beschut wonen.

 

Initiatief beschut wonen - vzw Huize Jan De Wachter
Broustinlaan 96 | 1083 Ganshoren | Tel.: 02 / 880 06 10 Fax: 02/ 880 06 11 | www.hjdw.be | info@hjdw.be
ondernemingsnummer: 0451- 562021 | PRP: Brussel