Huize Jan De Wachter

DOELGROEP

Onze doelgroep is vrij gevarieerd en bestaat uit:

- mensen met een eerder chronisch psychiatrische problematiek,
- mensen die na een opname en behandeling in een psychiatrische ziekenhuis of PAAZ nood hebben aan verdere  ondersteuning,
- mensen die het volledig zelfstanding wonen niet (meer) aankunnen en kiezen voor een meer gestructureerde woonvorm.

Initiatief beschut wonen - vzw Huize Jan De Wachter
Broustinlaan 96 | 1083 Ganshoren | Tel.: 02 / 880 06 10 Fax: 02/ 880 06 11 | www.hjdw.be | info@hjdw.be
ondernemingsnummer: 0451- 562021 | PRP: Brussel