CONTACT

Voor wat kan u bij wie terecht?

 

Algemene administratie

vzw Huize Jan De Wachter
Papenvest 78
1000 Brussel
Tel: 02 /880 06 10
Fax: 02/ 880 06 11
Fanny Coudron: fanny@hjdw.be


Sociale dienst

Evelien Van Vlasselaer: evelien@hjdw.be
Lieven De Schepper: lieven@hjdw.be
Annelien Pollaris: annelien@hjdw.be
Gelieve de sociale dienst NIET via mail te contacteren voor een aanmelding.  Elke kandidaat moet telefonische aangemeld worden.  De aanmeldingsprocedure staat vermeld onder de rubriek opnameprocedure.  Voor alle andere zaken mag u ons steeds mailen. 

 

Activiteitenbegeleidster

Annelien Pollaris: annelien@hjdw.be

 

Coördinatrice

Evelien Van Vlasselaer: evelien@hjdw.be

 

Medische eindverantwoordelijke

Dr. Moreels: liliane.moreels@cgg-brussel.be

 

Directie (afgevaardigd beheerder)

Lieve Van den Broeck: lieve.vandenbroeck@cgg-brussel.be

 

Raad van beheer

De raad van beheer wordt voorgezeten door Dr.Sylavin Dal en bestaat uit de volgende leden: Lieve Van den Broeck (afgevaardigd beheerder), Bart Van Hoof, Joost Rademaekers en Guillebert de Fouconval.

 

Klachtenprocedure

Indien u vraag of een klacht heeft kan u steeds bij de begeleiding (sociale dienst), De coördinatrische, de medisch eindverantwoordelijke of de afgevaardigd beheerder terecht.  U kan de desbetreffende mailadressen hierboven terug vinden.  Uiteraard kan u hen steeds telefonisch bereiken op 02 /880 06 10

Vindt u dat u onvoldoende gehoord wordt, kan u steeds bij een externe ombudspersoon terecht. De ombudspersoon van het overlegplatform geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad is mevr. Niki Vervaeke. Haar bureau is gevestigd in de Handelskaai 7 te 1000 Brussel.  Ze is te bereiken via het telefoonnummer: 0800 99 062 of via mail: n.v@mediatio.be